Skriv ut denna sida
Regler för Audax 22,5 Stockholm
Dessa regler gäller i tillägg till UAF:s reglemente och Fredrikshofs träningspolicy (t.ex. hjämtvång).
 1. Det är audax-kapten som bestämmer hastigheten även om han/hon inte ligger först.
   
 2. Hastigheten är bl.a. beroende av vind och andra yttre förhållanden samt gruppens status. Märker audax-kapten att hastigheten är för högt uppdriven för någon i gruppen skall hastigheten sänkas, särskilt i motlut. Denna sänkning skall ske innan någon "går in i väggen". Dock skall hastigheten i snitt inte understiga 22,5 km/h. 
   
 3. När lucka uppstår i gruppen skall den täppas till framifrån, dvs den första gruppen slackar av. Detta gäller under förutsättning att de sista håller en snitthastighet av minst 22,5 km/h. Ingen får köra om den som har en lucka framför sig, eftersom det försvårar för den som ligger före att se att lucka har uppstått. Den som har svårt att hålla koll bakåt och därmed riskerar att lucka uppstår bör hålla sig bakom audax-kapten. Den som inte kan hålla 22,5 km/h måste släppa. Detta meddelar audax-kaptenen. Gruppen kan alltså inte bara köra ifrån eftersläntrare. 
   
 4. Gruppen skall i möjligaste mån hålla ihop även i uppförsbackar. Undantag är särskilt branta och långa backar som Dalkarlsbacken och Kallhällsbacken. När de första nått krönet skall de sakta ner tills gruppen flyter ihop igen. 
   
 5. Pauser skall avslutas genom att alla samtidigt kör igång. Deltagare skall uppträda disciplinerat och se till att ärenden som toalett eller fylla flaskor inte görs så sent att återstarten försenas. Audax-kapten bör förvarna 2 minuter innan återstart.
   
 6. Vid punktering eller annat haveri skall hela gruppen stanna. Om förhållanden vid vägen så tillåter bör samtliga samlas vid haveristen och vara redo att hjälpa till.
   
 7. Vid starten skall göras klart vem som är audax-kapten. Efter målgång tackar audax-kapten deltagarna och ger eventuella synpunkter på händelser eller uppträdande under vägen.
   
 8. Audax är en av många olika aktiviteter inom Fredrikshof. Inget hindrar att audax-cylister också är med på träningar, tävlingar, randonné eller motionslopp. Däremot får ett audax-lopp aldrig urarta i något som liknar tävling eller individuell träning.
   
 9. Vid färre än 4 deltagare eller vid otjänligt väder får audax-kapten bestämma en kortare än aviserad distans eller ställa in audax-loppet. Audax-kapten får inte förlänga loppet till en väsentligt längre än aviserad distans.
   
 10. Före start och under pauser bör audax-kapten informera nya audax-cyklister om regler ovan. Vid behov bör även andra deltagare erinras om reglerna.
   
 2007-06-20 Tell © Audax 22,5