Skriv ut denna sida
22,5 km/tim
Snitthastigheten 22,5 km/h räknas exklusive schemalagda raster. Däremot skall andra stopp räknas in i snittet. Det betyder att punkteringar och andra reparationer efter vägen, kisspauser eller klädbyten måste räknas in.

Hela gruppen stannar om en cyklist får problem med cykeln, t.ex. punkteringar. Andra icke-schemalagda stopp, som klädbyte, bestäms av audax-ledaren.

En cykeldator som har funktionen medelhastighet (average speed) stannar normalt vid ett stopp, vilket alltså ger en missvisande högre medelhastighet än den verkliga om man har haft oplanerade stopp.

Därför talar man i Frankrike inte om hastighet utan om tidtabell (horaire). I vägbeskrivningen anges för varje plats ett klockslag, ungefär som hållplatstider i en busstidtabell. Sedan får man anpassa hastigheten för att köra ifatt eller sakta ner till tidtabellen. Självfallet blir det helt olika ansträngning vid stark med- eller motvind eller om gruppen får upprepade punkteringar.

 2004-07-01 Tell © Audax 22,5