Audax 2014-04-25

Deltagare:

Daniel Säfström, kapten
Helena Boström Magnusson
Göran Demnert - bloggare
Bo-Einar Eriksson
Hans Erik Hansson
Timo Kemiläinen
Bo Sjöberg
Hans Tilstam

11 mil med gubbarna
 
Se Göran Cykelfunderingar>>
   
 
 2015-05-01 Telll
© Audax 22,5