Skriv ut denna sida

Vikt

 "- Du som cyklar så mycket kan väl inte ha något problem med vikten." Det får man ofta höra som långdistanscyklist. Bilderna på denna website visar massor av långdistanscyklister och det är inte ovanligt att de har en viss rondör.

Visst finns det helt klara samband mellan å ena sidan energiintaget minus energiåtgången och å den andra sidan viktutveckling. Sannolikt finns det ändå få exempel på cyklister som blivit lättare genom att cykla audax. De generösa pauserna bidrar till att hålla energibalansen någorlunda jämn.

Men vikt har stor betydelse för långdistanscyklister. Det handlar både om cykelns och cyklistens vikt. När det gäller cykelns vikt så går det att genom att betala stora pengar reducera vikten, men endast i begränsad omfattning och högst några få kg. Kroppsvikten reduceras genom en förändring i kosten.

Många hävdar att det handlar om ekipagets totalvikt och att en viktreducering hos cyklisten är lika värdefull som motsvarande hos cykeln. Detta påstående kan även i stå i cykeltidningar och i företags marknadsföring av sina (tunga) cyklar.

Det finns all anledning att tvivla på att det är så. En 5 kilos förtyngning av en cykel känns som en helt annan upplevelse och oerhört mycket tyngre än i utgångsläget. Dessutom har det betydelse var på cykeln den ökade vikten läggs, framförallt om den är i rörelse. Ett par tyngre däck känns mycket värre en tyngre sadel.

Har man däremot själv gått upp 5 kilo så är det inte säkert att man ens märker det när man cyklar. Självfallet finns det en viss relation. Det kan inte vara rimligt att lägga ut stora pengar på att lätta en sadelstolpe och en styrstam om totalt 1 hg, när man själv skulle behöva gå ner 10 kg.

Vikt är av stor betydelse vid långa distanser och där höjdskillnader är stora. En lätt cyklist har ett stort försteg gentemot en tyngre. Det finns sannolikt också en mental sida av detta som är olika stark hos olika cyklister. En cyklist med ordentlig övervikt utgår från att han/hon får problem i uppförsbackar och då går det sakta. 

Vintern är den tid som det verkar lättast att gå upp i vikt. Träningen blir inte så omfattande och man är mera inomhus och maten blir av tyngre slag på vintern. Det gäller att vara vaksam på vikten och väga sig ofta. Det går mycket lättare och snabbare att lägga på några kilo än att få bort dem.

 2004-09-17 Tell © Audax 22,5