Skriv ut denna sida

Hur cyklar man audax?

Det utmärkande för audax-cykling är att man tillsammans i en grupp cyklar i en bestämd hastighet. Skälet till att man cyklar i grupp, förutom att det är trevligt, är att dra nytta av det vindskydd gruppen ger den enskilde cyklisten. För att uppnå det måste man cykla ganska tätt bakom varandra.

Det tar emot i början att ligga nära bakom en annans bakhjul. Det fordrar träning och tillvänjning. Dessutom är det faktiskt viktigt att veta vem man har framför sig. Att ligga på rulle efter någon man aldrig cyklat med innebär risker. Det fordras nämligen ett samspel för att man skall kunna köra tätt. Både den som ligger framför och den som ligger bakom måste visa hänsyn mot den andre. En oväntad inbromsning kan orsaka sammanstötning. Den som ligger framför skall ha full frihet att tvärt växla spår sidledes, varför man bör undvika att ligga omlott med bakhjul och framhjul.

Signaler med handen eller rop som alla förstår att de betyder olika slag av hinder eller åtgärder är viktiga i all gruppcykling.

Fredrikhofs Cykelklubbs hemsida finns tips om säker grupppcykling under rubriken "träningspolicy" på sidan Träning. Där ges också förklaringar till gruppens teckenspråk.

Även på andra typer av träning eller motionslopp kör man i grupp. Vill man då hålla ihop så är det vanligt när en lucka uppstår att de främsta stannar och väntar in eftersläntrare, t.ex. vid ett vägskäl eller på toppen av en backe. Så skall det inte gå till i audax. Inte heller skall de som hängts av behöva slita för att täppa till luckan. 

Den som kör i främsta ledet sköter farthållning och har samtidigt koll på att det inte blir en lucka till den som ligger närmast bakom. Resten av gruppen slipper farthållningen och har bara uppgiften att hålla koll närmast bakåt, vilket inte är något problem för en van cyklist.

Uppstår det en lucka skall den som ligger sist i främsta klungan ropa "lucka". Detta signalerar till farthållaren att sänka hastigheten något, men inte stanna. Det innebär att det inte är farthållarens fel om en lucka fortsätter att växa, utan det är siste man framför luckan som missar sin uppgift.

När alla är återsamlade ropar man bakifrån och framåt "alla med".  Om luckan uppstått i en backe kan signalen "alla med" innebära att det är dags att öka farten igen. Skulle luckan uppstå på slät väg och upprepas får man kolla om hastigheten ligger över 22,5 km/h i snitt. Då får man sänka den dit, men under normala sommarförhållanden inte lägre. Kan någon inte hålla den hastigheten har kapten uppgiften att informera eftersläntrare att de måste åka på egen hand vidare.

För att underlätta sammanhållningen i gruppen under längre distanser, över 10 mil, är det viktigt att hålla en så jämn hastighet som möjligt och undvika häftiga variationer. Framförallt är det ansträngningen som skall vara jämn. Det känner man antingen av trycket på pedalerna eller med hjälp av en pulsmätare.

Gruppen skall åka mjukt fram som en vattendroppe genom landskapet, fortare nerför backar och lite saktare uppför.

I längre och hårdare uppförsbackar kan kapten medge fri fart. Men det går att klara de flesta vanliga uppförsbackar i samlad grupp. När audax-loppet Paris-Col de Galibier kördes 1999 höll hela gruppen ihop uppför detta max-berg hela vägen i ett snitt av 7 km/h. Det är en närmast otrolig prestation av en grupp.
 2007-02-22 Tell © Audax 22,5