Audaxkollegiet
För att leda audaxverksamheten har inrättats ett Audaxkollegium. Kollegiets roll är att pröva och fastställa regler, planera säsongens turer och diskutera olika sätt att utveckla verksamheten.
 
Möte i Audaxkollegiet den 10 november 2011. Fr.v. Leif Greve, Hans Tilstam, Jan-Olov Jansson, Daniel Säfström och Tell Hermanson
 
Möte i Audaxkollegiet den 20 mars 2013. Fr.v. Ulf Eweman, Hans Tilstam, Leif Greve, Jan-Olov Jansson, Daniel Säfström och Tell Hermanson