Detta är Audax 22,5 Stockholm

Audax 22,5 Stockholm är ett sällskap inom Sveriges största cykelklubb Fredrikshofs IF CK.

Sällskapet Grundades den 14 juli 2004>>

och firade 5-årsjubileum den 14 juli 2009>>.

och 10-årsjubileum 14 juli 2014>>

Målet med Audax 22,5 Stockholm är att skapa tillfällen för cyklister som vill cykla tillsammans i grupp med en förutbestämd hastighet.

Den hastighet som har valts är en snittfart om 22,5 kmh, vilket är den hastighet som föreskrivs i regler utgivna av Union des Audax Français (U.A.F.)

Detta skall inte förväxlas med vad som i Storbritannien och Australien kallas för Audax, som motsvarar vad vi i Sverige kallar för Randonnée.

Vad är skillnaden mellan Randonnée och Audax?

Sällskapet har inrättat ett Audaxkollegium för att leda och utveckla verksamheten.

Audax-loppen är inte någon träning för annat, utan är i sig motionsarrangemang. Avsikten är att loppen skall genomföras utan ansträngning, varför träningseffekten blir begränsad. Förhoppningsvis bränner vi ändå kalorier som motvikt till våra täta fikapauser.

Till skillnad från många andra aktiviteter gör audaxverksamheten inget uppehåll under sommaren utan loppen körs varje lördag under juni, juli och augusti.

Vi kör på lördagar då lastbilarna stannar hemma, men caféerna på landet ändå är öppna. Audax-ledaren kan vägen, så ingen behöver vara orolig att köra fel. Gruppen har en disciplin som innebär att alla hela tiden åker tillsammans.

Alla rastar samtidigt och kör därifrån på given signal från audax-ledaren. Om någon får punktering eller annat enklare fel stannar hela gruppen och hjälper till. Tryggheten och den trevliga samvaron gör audax till en njutning.

För audaxloppen finns ingen särskild försäkring, varför deltagare bör se om sitt eget behov av försäkringsskydd.

Deltagande i våra audax-lopp är öppet för alla oavsett klubbtillhörighet.